SLEUTELASPEKTE VAN TRAUMA

Die woord trauma word vandag maklik misbruik en soms ervaar iemand net ‘n krisis en hoewel dit situasie traumaties mag voel is dit nie te sê dat dit trauma is nie.

Trauma is ‘n normale reaksie op ‘n abnormale gebeurtenis en tree gewoonlik in wanneer iemand iets onverwags ervaar het wat vir hulle baie moeilik is om te hanteer en te verwerk. Hulle ervaar gewoonlik aanhoudende terugflitse en selfs drome wat hulle aan die gebeurtenis herinner en magteloos laat voel. Daarom probeer hulle gedagtes, gevoelens en gesprekke daaroor te vermy. Hulle probeer selfs ook om plekke en aktiwiteite wat hulle daaraan mag herinner te vermy.

As gevolg van die spanning wat hulle ervaar raak hulle moeilik aan die slaap, word maklik geirriteerd, sukkel om te konsentreer en skrik maklik. Sommiges kan selfs toenemend drank en dwelmiddels afhanklik raak om die negatiewe invloed van die traumatiese gebeurtenis te probeer hanteer.

Daar is ongelukkig nie ‘n maklike manier om van trauma ontslae te raak nie. Die beste manier om dit te verwerk is om nie die herinneringe te probeer vermy nie maar dit te konfronteer deur op ‘n konstruktiewe manier daaroor te praat of te skryf en daardeur die gedagtes daaroor te verwerk. ‘n getraumatiseerde persoon behoort iemand te kry wat nie ongeduldig sal wees en raad sal probeer gee nie. Iemand wat net luister en die verteller ‘n geleentheid bied om self hulle eie gedagtes daaroor te verwerk.

Met goeie ondersteuning van selfs familie en vriende kan trauma binne ‘n maand na die gebeurtenis verwerk word en begin die normale gedragspatrone weer terugkeer. Indien die simptome na ‘n maand steeds intens is en nie afgeneem het nie het die persoon spesialis ondersteuning nodig om te verhoed dat dit in Post Traumatiese Stres ontwikkel.