Military Veterans

 

Ons wil ‘n bydrae lewer tot die skepping van veilige, ondersteunende gemeenskappe vir die ondersteuning van militêre veterane. Sommige van die veterane van die Grensoorlog word steeds deur die nagevolge van die oorlog geaffekteer en ons gee riglyne en stel hulpbronne   aan oudstryders en hulle gesinne beskikbaar om finaal vrede te maak met die oorlog en verder ondersteun te word indien nodig.

Die dienste wat ons lewer is die volgende:

  • Individuele beradingsdienste vir veterane
  • Konsultasie met inligting oor die uitdagings van veterane en hulle gesinne, wat gedoen kan word en watter hulpbronne beskikbaar is om hulle te ondersteun.
  • Kursusmateriaal vir die aanbieding van ‘n verskeidenheid werksessies of kursusse vir militêre veterane
  • Opleiding en ondersteuning van fasiliteerders wat werksessie of kursusse vir veterane wil aanbied

 

The Border War remains a contentious and divisive issue. Its effects are also still felt by many South African men, who question what they fought for, or still suffer from post-traumatic stress. We want to contribute in creating safe environments to support veterans, and give guidelines to veterans and their families on how to make use of available resources and understand and come to term with their experiences.

We give the following support:

  • Individual counselling for veterans
  • Consultation on the challenges of veterans and their families, what could be done as well as resources available to support them.
  • Course material to be used during work sessions and courses
  • Training and support of facilitators involved in presenting work sessions or courses

 

Read More about our Book