COURSES-TREE

Kort kursusse, slegs in Afrikaans beskikbaarpic13
Die volgende kort kursusse is ook beskikbaar.

 1. Hoe om die uitdagings van die lewe te hanteer.
 2. Hantering van verliese.
 3. Hantering van emosies.
 4. Hoe om werklik te vergewe.
 5. Waar is God wanneer ons Hom nodig het?
 6. Hoe om myself beter te leer ken.
 7. Selfbestuur en toekomsbeplanning .
 8. Hersaamgestelde gesinne kan werk.
 9. Enkelouers kan wen.

Ander kursusse wat ons aanbeveel is die volgende

  1. Enkelouers kan ook wenpic3

Hierdie kursus van Marie Herholdt strek oor sewe weke en is slegs in Afrikaans beskikbaar

  1. Laat jou Tweede Huwelik werk

Hierdie kursus van die Family Life Homebuilders studiereeks strek oor ses werksesssies en is in Afrikaans en Engels beskikbaar