Weermag Stories

BESKRYWING / DESCRIPTION:                     

boekTen spyte van die baie aandag wat dit op veral sosiale media kry, duur die letsels van die Grensoorlog voort. Baie wit Suid-Afrikaanse mans word steeds geaffekteer. As jy hulle vra om te vertel wat met hulle in dié oorlog gebeur het, bly hulle ontwykend. In Roelf Schoeman se boek vertel hy die ware verhale van veterane. Hulle deel hul soms hoogs onstellende ervarings en die nagevolge daarvan openhartig. Sedert die amptelike stigting van 61 Gemeganiseerde Bataljon se veterane organisasie op 31 Augustus 2008 is ’n poging aangewend om sulke mense te help en die skryf van hul stories is deel hiervan. Schoeman het later by hulle betrokke geraak in die ondersteuning van veterane.

 

In Weermagstories ondersoek hy die psigologiese impak van oorlogstrauma, en gee hy riglyne aan oudstryders sowel as hul gesinne oor hoe om finaal vrede te maak met die oorlog. Hy wys op die belangrikheid van veilige, ondersteunende geloofsgemeenskappe en bied verdere hulpbronne vir diegene wat beter toegerus wil wees.

The Border War remains a contentious and divisive issue. Its effects are also still felt by many white South African men, who question what they fought for, or still suffer from post-traumatic stress. Now, for the first time, their experiences are put into a Christian framework. In this book, ex-troop and theologian Roelf Schoeman has collected first-person stories of experiences in the war. He helps veterans understand and come to term with their experiences through narrative therapy.

 

A much needed and timely book.

OOR DIE OUTEUR / ABOUT THE AUTHOR:

Roelf Schoeman is tydens die Grensoorlog in die Caprivi en in Ovamboland ontplooi. Hierna gee hy onderwys maar  sluit later as ‘n permanente lid by die Suid Afrikaanse Weermag aan. Hy verwerf in 2007 sy MA in teologie met sy navorsing oor trauma en posttraumatiese stress en is tans betrokke by die Sentrum vir Kontekstuele Bediening by die Teologiese Fakulteit van die UP.

 

Once a soldier in the Border War himself, Roelf Schoeman researched post-traumatic stress for his Masters degree. He is a theologian based at the University of Pretoria.

No Comments

Trackbacks/Pingbacks

  1. The Lingering, Unspoken Pain Of White Youth Who Fought For Apartheid | SA-News.com - […] numbers of books about and by conscripts have been published. And several groups such as veterans, some NGOs and the…

Leave a Comment